Тендери

російською мовою

Ми прагнемо бути кращою компанією в Україні і за її межами по втіленню виробничих проектів, які дозволяють « Гарне пиво робити ще краще». Ми дійсно дбаємо про просування бізнесу наших партнерів.

Підприємство ТОВ« Тандем плюс було засновано в 1995 році і початок свою діяльність як дистриб'ютор обладнання для розливного пива. У 1998 році компанія випустила перший охолоджувач власного виробництва « Айсберг», який донині є одним з найбільш продаваних в Україні та СНД. З 2001 року ТОВ« Тандем плюс » випускає меблі для кафе, барів і ресторанів. Починаючи з 2002 року наша компанія регулярно бере участь в міжнародній виставці Brau Beviale (Німеччина).

Все обладнання, що випускається проходить контроль якості і сертифіковане в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО і Держстандарту Росії. Підтвердженням надійності і якості є наш багаторічний досвід роботи з постійними партнерами, а також отримання в 2007 році Міжнародної нагороди « Європейська якість ».

У 2009 році ТОВ« Тандем плюс » початок розробки принципово нових систем розливу, які не потребують сервісного обслуговування і витрат на придбання вуглекислоти.

У 2010 році був відкритий перший на Україні магазин розливного пива (півомаркет) « Тандем плюс», в якому представлені дев'ять груп пива і чотири види закусок, що дозволяє нашим покупцям щодня вибирати нові смакові поєднання. Сьогодні в Харкові вже 28 магазинів, де можна купити кегове пиво і пиво пляшкове, зварене на кращих пивзаводах країни за традиційними технологіями. Крім того, досвід у виробництві охолоджувачів для пива та іншого пивного обладнання, дозволяє нам з упевненістю говорити про те, що, будучи першими, ми й досі залишаємося єдиними на Україні магазинами з продажу живого пива, в яких дотримані всі умови його зберігання. Тому розливне пиво в наших магазинах повністю відповідає стандартам якості.

Також підприємство в даний час надає послуги виробничого характеру, такі, як металообробка, токарні та фрезерні роботи, гнучка металу на верстатах з ЧПУ і порізка за допомогою стрічкопилкових і круглопилкових верстатів. Встановлено автоматизована лінія порошкового фарбування, з діагностикою відхилень і яка зводить до мінімуму вплив людського фактора.

 

на русском языке

Мы стремимся быть лучшей компанией в Украине и за ее пределами по воплощению производственных проектов, которые позволяют «Хорошее пиво делать еще лучше». Мы действительно заботимся о продвижении бизнеса наших партнеров.

Предприятие ООО «Тандем плюс было основано в 1995 году и начало свою деятельность как дистрибьютор оборудования для разливного пива. В 1998 году компания выпустила первый охладитель собственного производства «Айсберг», который по сей день является одним из самых продаваемых на Украине и СНГ. С 2001 года ООО «Тандем плюс» выпускает мебель для кафе, баров и ресторанов. Начиная с 2002 года наша компания регулярно участвует в международной выставке Brau Beviale(Германия).

Все выпускаемое оборудование проходит контроль качества и сертифицировано в Государственной системе сертификации УкрСЕПРО и Госстандарта России. Подтверждением надежности и качества является наш многолетний опыт работы с постоянными партнерами, а также получение в 2007 году Международной награды «Европейское качество».

В 2009 году ООО «Тандем плюс» начало разработки принципиально новых систем розлива, не требующих сервисного обслуживания и расходов на приобретение углекислоты.

В 2010 году был открыт первый на Украине магазин разливного пива (пивомаркет) «Тандем плюс», в котором представлены девять групп пива и четыре вида закусок, что позволяет нашим покупателям каждый день выбирать новые вкусовые сочетания. Сегодня в Харькове уже 28 магазинов, где можно купить кеговое пиво и пиво бутылочное, сваренное на лучших пивзаводах страны по традиционным технологиям. Кроме того, опыт в производстве охладителей для пива и другого пивного оборудования, позволяет нам с уверенностью говорить о том, что, будучи первыми, мы до сих пор остаемся единственными на Украине магазинами по продаже живого пива, в которых соблюдены все условия его хранения. Поэтому разливное пиво в наших магазинах полностью соответствует стандартам качества.

Также предприятие в настоящее время оказывает услуги производственного характера, такие, как металлообработка, токарные и фрезерные работы, гибка металла на станках с ЧПУ и порезка при помощи ленточнопильных и круглопильных станков. Установлена автоматизированная линия порошковой покраски, с диагностикой отклонений и которая сводит к минимуму влияние человеческого фактора.

Вам вже виповнилося
18 років?
Ви повинні бути повнолітнім,
щоб відвідати цей сайт.
Так Ні